Skriva läsvärt!

 


Skriva tydligt!

 

Skriva effektivt!


 

 

Från tanke till text - utveckla ditt skrivande 

Att kunna skriva effektiva och lättfattliga texter är 
ett krav i många yrken. I denna kurs får du genom teoretiska genomgångar och praktiska övningar lära dig hur man skriver läsvärda rapporter, bra beslutsunderlag, tydliga mötesprotokoll och  kortfattade minnesanteckningar. Bara för att nämna några exempel.

 

Skrivprocessen

 

 • Hur man analyserar målgruppen

 • Hur man väljer lämplig disposition

 • Begreppen läslighet, läsvärde och läsbarhet

 • Hur man nyttjar retoriska grepp i skrivandet

 • Hur man undviker språkliga fallgropar

 • Begreppen Stilistik och semantik

 • Hur man bygger kärnfulla texter

 • Dokument- och versionshantering

 • Vilka aspekter är viktiga att tänka på när man skriver e-post?

 • Vilka aspekter är viktiga att tänka på när man skriver webbtexter?

Pedagogik

 

 • Hur man skriver texter som lockar läsaren

 • Hur man arbetar effektivt med bildspråk och visualisering

 • Hur man utformar en pedagogisk text!

Målgruppsanalys

 • Hur anpassar man texten efter läsaren?
 • Hur skriver man med textens syfte i fokus?
 • Hur tar läsaren till sig ett budskap?
 • Hur försäkrar du dig om att det budskap du vill förmedla tas emot?

Beslutsunderlag

 

 • Att skriva bra beslutsunderlag för olika ändamål
 • Att skriva bra kravspecifikationer
 • Offertförfrågan - ett typiskt beslutsunderlag

Dokument som vi går igenom på kursen

 • PM
 • Protokoll
 • Rapporter
 • Projektdefinitioner
 • Kravspecifikationer

 

 

 

 

 

 

Välkommen till oss på:

 

Åsgatan 41 i Falun: Hitta hit >>>

 

Praktisk kurslokal, trevligt fikarum, generösa pausytor


 

Kurslunch på restaurang Hammers

Enderlin&Sundquist © 2011 • Postadress: Åsgatan 41,  • E-post: info@enderlin.se • Mobil: 070-7578140  • Innehar F-skattsedel